Vi odlar näringsrika kryddväxter, fria från bekämpningsmedel, i stadsnära lokaler, året om. Nyttigare för både dig och miljön.

Mer näring och bättre smak!

Inga bekämpningsmedel

Minskade transporter är bra för miljön

99% mindre vattenförbrukning

Miljövänliga förpackningar av återvunnet material

AI och smarta datorer optimerar produktionen

LED-belysning ger låg energiförbrukning

Vår produktion är livsmedelssäkrad i alla delar

Inga av våra odlade produkter kommer i närheten av kontaminerande material. Istället växer de i ett naturligt biologiskt material som sitter i livsmedelssäkrade vertikala moduler.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens styr belysning, tillförsel av vatten, näringslösning och fläktarna. Fläktarna är till för att skapa ”vind”. Genom vår egen och andras forskning har vi utvecklat ett unikt produktionssystem anpassat till varje växt specifika och optimala behov.

Anpassad belysning

Vi använder energisnål LED-belysning för att simulera solljuset som växterna behöver. Vi läser kontinuerligt av var i tillväxtcyklen plantan befinner sig och anpassar belysningen därefter för att på så sätt ge varje planta en optimal tillväxt. Detta ger en slutprodukt som innehåller både mer näringsämnen och bättre smaker!

Klimatsmart odling 365 dagar om året

Vårt odlingssystem är synnerligen yteffektivt eftersom våra vertikala moduler producerar mellan 30 och 60 gånger mer per kvadratmeter än vanlig markodling beroende på om modulerna är två eller fyra meter höga.

Vi är miljösmarta – låg energiförbrukning, låg vattenförbrukning och dessutom: vi använder oanvända stadsnära lokaler som också leder till minskade transporter! Och alla våra goda, näringsrika produkter är tillgängliga året om. Vi tycker det är fantastiskt.