Energisnål belysning

Energisnål belysning

Vi använder energisnål LED-belysning för att simulera solljuset som växterna behöver. Vi läser kontinuerligt av var i tillväxtcyklen plantan befinner sig och anpassar belysningen därefter för att på så sätt ge varje planta en optimal tillväxt. Detta ger en slutprodukt som innehåller både mer näringsämnen och bättre smaker!

Vi använder energisnål LED-belysning för att simulera solljuset som växterna behöver. Vi läser kontinuerligt av var i tillväxtcyklen plantan befinner sig och anpassar belysningen därefter för att på så sätt ge varje planta en optimal tillväxt. Detta ger en slutprodukt som innehåller både mer näringsämnen och bättre smaker!

Artificiell intelligens styr belysning, tillförsel av vatten, näringslösning och fläktarna. Fläktarna är till för att skapa ”vind”. Data tas in från mätpunkter som är utplacerade runt om i produktionsanläggningen. Genom vår och andras forskning har vi utvecklat ett unikt produktionssystem anpassat till varje växt specifika och optimala behov.

Brukbar odlingsjord minskar

Tillgången på brukbar odlingsjord minskar i snabb takt. Allt större arealer blir obrukbara på grund av överexploatering genom ensidigt bruk och användandet av olika bekämpningsmedel. Därtill kommer klimatförändringarna som skapar enorma landområden som är närmast ökenliknande. Vårt odlingssystem är synnerligen yteffektivt eftersom våra vertikala moduler producerar mellan 30 och 60 gånger mer per kvadratmeter än vanlig markodling beroende på om modulerna är två eller fyra meter höga.

Vår produktion är livsmedelssäkrad i alla delar då inga av våra odlade produkter kommer i närheten av kontaminerande material.

Istället växer de i ett naturligt biologiskt material som sitter i livsmedelssäkrade vertikala moduler. Många som idag hittar på nya sätt att odla hydroponiskt, allt från att sätta fröna i återanvända madrasser till glasfiberull till att leda vatten i vanliga pvc-rör som innehåller ftalater och ibland även bly, har ingen koll på de skadliga ämnena som växterna kan suga upp.

Vi är miljösmarta – låg energiförbrukning, låg vattenförbrukning och dessutom: vi använder oanvända stadsnära lokaler som också leder till minskade transporter! Och alla våra goda, näringsrika produkter är tillgängliga året om. Vi tycker det är fantastiskt.